Mentor

Die Dunkelheit selbst oft genug durchquert - der Mentor anderen den Weg gewährt

Obi Wan Kenobi - Meister Yoda - Gandalf - Dumbledore - Meister Dogen - Lin Ji

Schüler wird Meister

Innerer Meister

Ruf nach dem Meister